HÅKAN STRÖMBERG – RIMSMED OCH PRAESES

Professor i förvaltningsrätt och en av de ”dolda eminenserna” i den lundensiska humorhistorien. Håkan Strömberg författade otaliga dryckesvisor och spexkupletter, alltid i oklanderlig stilistiskt språkdräkt och uppskattade bland bland gernerationer av  spexare och karnevalister.

Håkan Strömberg (1917–  2002), studerade juridik i Lund, blev licentiat 1948 och disputerade  Han året därpå på doktorsavhandlingen ”Om rättsförhållandet mellan offentliga anstalter och deras nyttjare blev professor i förvaltningsrätt – folkrätt 1962. Håkan Strömberg publicerade en mängd juridisk kurs-  och facklitteratur och medverkade i en rad offentliga utredningar.

Håkan Strömberg var en gudabenådad kuplettförfattare till Toddy- Lundaspex och Karneval. Han översatte vers och epigram av klassiska latinska författare som Martialis. Han efterträdde Sten Bromans som Praeses i Uarda-akademien 1983. I förebyggande syfte nedtecknade han sin egen parentation i form av ett ”minnesblad”. Vad finns mer att säga? Kanske en stilla reflexion?

Det finns ett foto med Håkan Strömberg

och Sten Broman i en skranglig båt.

Håkan har regnrock men Sten är våt.

Skånes kyla skär genom ben och märg.

Bilden är tagen väst om Trolleberg

och blev en Sten Broman – anekdot.

Men Håkan skrev vad de drack och åt

han gav bragden dess innehåll och färg

Än sjunges på fester hans visor,

än spelas på AF hans spex

(numera på en annan estrad).

I de odödliges environger

väver han nya rimkomplex

som bilagor till sitt minnesblad