Händelser

Sverker Zadig ny Nasologie doktor

Förr i tiden då opponenten var en firad spexare på AFborgens tiljor, fanns något som kallades långlördag, som fiffiga köpmän hittat på för att lördagslediga skulle kunna handla mer … Den 21 april 2023 var en i akademisk och nasologisk mening ”långlördag” eftersom den innehöll allt från en nasal disputation med efterföljande promotion, till en klassisk nasifiering följd av festivita si Tegnérs glada matsal.

Respondenten är en handlingens man, för att inte säga avhandlingens. I sin jakt på det

rätta nasologiska svaret från en opponent söker han det i ”Näsa för körsång – En undersökning om näsvisa körsångare”, Acta nasologica supplementumVIII, Lund, 2023. Se t ex sidan 27 där vi hittar typiska näsor och lämpliga sådana för en s k sniff.