Personer

Sven-Ingvar Fältström (1927 – 1977), studerade i Lund och blev legendarisk korrekturläsare på tidningen Arbetet. ”Crüll” var en språkets mästare som med sin eleganta panna medverkade till en lång rad av klassiska spex- och revykupletter under 50 och 60 talen. Uppskattad inte minst av Cilla Ingvar till vilken han skrev texterna till många av hennes kupletter, bl.a. ”Kolavisan” och ”Susie fra Køpenhavn” till olika studentrevyer. Han blev Spulings bäste vän och sammanfattades av Q i tidningen Lundagård:

Pol. stud. Spex mag.
Sin samtids mest uppskörtade revyförman.
Cilla Ingvars manager, inspicient och kläckningsmaskin.
Introducerade Sten Broman och Kolingen i den lundensiska scenkonsten.
Somnar alltid på slaget 02.35.